Delstater i tyskland Karantänkrav införs för resenärer från Sverige

delstater i tyskland
Source: http://s2.thingpic.com/images/u6/aCFYihT5j3aurPzrpAg264m7.png


Örjan Martinsson. Frågan: vad är Tyskland? Vid Kristi födelse fanns ingen tysk stat, men det landområde som skulle bli Tyskland delstater troligtvis av ungefär 4 miljoner invånare. Senare bildades det Tyskromerska riket som även omfattade det som idag är Österrike, Tjeckien och Belgien. Detta rike som under en lång tid inte hade varit ett rike tyskland formellt Dess ersättare blev Tyska förbundet som var en lös organisation för alla självständiga tyska stater. De enkelte delstater (tysk: Bundesländer) i Tyskland har udstrakt selvstyre og kan på områder som miljø, kultur og uddannelse i vidt omfang gennemføre deres egen lovgivning. Der kan derfor være store forskelle på love og forordninger fra delstat til delstat. Valg til delstatsparlamenterne finder som hovedregel sted hvert fjerde år. Tysklands delstater (tysk: Länder eller Bundesländer) er 16 delvis suverene delstater, som samtlige er medlemmer av forbundsrepublikken Tyskland. Berlin, Hamburg og Bremen er bystater, mens de øvrige delstatene omfatter både landområder og byer. Tysklands delstater - Wikiwand Tysklands delstater er 16 delvis suverene delstater, som samtlige er medlemmer av forbundsrepublikken Tyskland. Berlin, Hamburg og Bremen er bystater, mens de øvrige delstatene omfatter både landområder og byer. sand i poolen efter backspolning Flera delstater i norra Tyskland, däribland Mecklenburg-Vorpommern och Schleswig-Holstein, som är vana vid många gränsresenärer delstater bland annat Danmark och Tyskland har gått ut och varnat att de som varit i Sverige nu omfattas. Men reglerna gäller även på annat håll, däribland Berlin.